Акционерите на "Неохим" са одобрили изплащането на 5 лева дивидент на акция