ЯЦБ: Паричната политика цели ценова стабилност, а не валутна