Моравенов: Ще се появят възможности за инвестиции и нови компании на BEAM пазара