Никой не иска да предложи кандидат за нов председател на НС