Големите партии няма да издигат кандидатури за нов председател на НС