Баба слага това в мекичките и те стават пухкави като памук