COVID-19 ощети европейските кина с 20 милиарда долара приходи