Над ресторанта, свързван със Сталийски, отново могат да летят дронове