„Еврохолд“ ще увеличи допълнително дела си в ЕРМ Запад и „Електрохолд“ - Управление и бизнес