София сменя хартиения билет с e-талони за 30 и 60 минути