Зак Браун за коментарите си по адрес на Рикиардо: Просто дадох честен отговор