Финландия не очаква да се присъедини към НАТО преди септември