Рашков: Едно просто мнозинство иска да свали кабинета, защото се задават огромни пари