Дилов-син: Терминологията на Асен Василев е еротична, а Петков купува депутати със заплати