В началото бе... краят: артистичен прочит на две бъдещи паралелни реалности