Подготовка? Жандармерията извади водни оръдия в района на НС