Ако искате да събирате краставиците в кофи, подхранете ги с това през ЮЛИ