Швеция предупреждава за възможни проблеми с доставките на газ