Австрия възобновява работата на изведена от експлоатация въглищна централа