Telegram вече има и платен абонамент, в който няма реклами