Партия МИР избра ново ръководство и пое курс към предсрочни избори