България последна в ЕС по БВП на човек от населението