177 се дипломираха от Езиковата гимназия, Лора и Наджие най-добри по БЕЛ в областта