Няма външен натиск върху България за РСМ, заяви Лена Бориславова