Украинските бежанци масово напускат България, до 31 май освобождават хотелите