Японската икономика вероятно е започнала годината с понижение