Германия подкрепя членството на Косово в Съвета на Европа