Комисията по енергетика в 47-то Народно събрание на работна визита в АЕЦ „Козлодуй“ – прессъобщение