Столична община: Не е вярно, че е купуван по-скъп газ за „Столичен автотранспорт“