Лорер: До седмица ще представим антиинфлационния пакет за 2 млрд. лв.