Спокойно! Депутатът няма да обеднее, дори и да му резнат 758 лв.