Датата за приемане на еврото остава непроменена, проучват какво ще е въздействието му у нас