България вече внедрява Европейската блокчейн инфраструктура за услуги