Проф. Герджиков не успя да оглави Съвета на ректорите