Четири комисии към ОбС Варна потвърдиха решения, върнати от Областния управител