Гняв в социалните мрежи срещу скулптурата "Викът на украинската майка"