Български фестивал се бори за европейска награда за дизайн