Т. Димитрова: Ролята на нишовите експерти ще расте в динамичен имотен пазар