„Агрия“ предлага обратно изкупуване за между 28 и 33 лв. за акция