България е получила уверение от ЕК, че ще влезе в изключенията за петрола