Съветът на Европа ще подкрепи Министерство на правосъдието за ефективна съдебна реформа