"Мери Джейн" от Джесика Аня Блау танцува в духа на носталгията по 70-те