Болнични за родителя, ако върнат здраво дете от училище