Срамуваме ли се от буквите, които сме дали на 250 млн. души по света?