Американски министър: Руската армия ползва части от перални и хладилници за техниката си