"Топлофикация" - София пусна справка за произведената топлинна енергия за април