Петролът се насочва към първото си седмично понижение от три седмици*