Конституционният съд на Колумбия разреши асистираното самоубийство