Ексначалничка на социална служба в Банско на съд за неправомерно изплатени 222 263 лв.