Осем обсерватории заснеха първото изображение на черната дупка в центъра на Млечния път